2 Haziran 2013 Pazar

Farklıyız,ama hepimiz aynıyız.Hayati İNAL


1 Haziran 2013 Cumartesi

Farklıyız,ama hepimiz aynıyız.Hayati İNAL


15 Ocak 2013 Salı

BEN HAYATİ İNAL...

AMENERRASULÜ’NÜN OKUNUŞU:
Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.                           BABAM ABDULLAH İNAL
                                           OĞLUM ABDULLAH SELÇUK İNAL                                                              ANNEM
Farklıyız,ama hepimiz aynıyız.Hayati İNAL